”Det riktiga ordet liknar ett snabbt och djupt årtag, som driver framåt utan att riva upp vatten.

Jag skriver pjäser, förbättrar andras texter och undervisar i dramaturgi. Med mera.